gạt đi cái tôi

Khi tình bạn của teen đã bị rạn nứt

  Gạt đi cái tôi của mình “Cả hai giận nhau vì không ai chịu nhân cái sai về mình, ai cũng cố chấp cho