Là chỗ dựa tinh thần vững chắc

Tại sao lại cần có một người bạn thân?

Chắc chắc một điều rằng có một anh chàng luôn bên cạnh bạn bất cứ lúc nào thì thật là tuyệt vời. Nhưng dẫu cho